Vsi zaposleni, ki v storitvi skrivnostni nakup v ocenjevanju tekočega leta:

dosežejo oceno 90% in več v prodajnem postopku
dosežejo pri oceni izvedbe dodatne prodaje 100 %

prejmejo s strani izvajalca storitve Skrivnostni nakup d.o.o., prve in največje Mystery Shopping agencije v Sloveniji, priznanje in broško Zvezda skrivnostnega nakupa® in s tem spodbudo za odlično opravljanje svojega dela še naprej.

Poišči zvezde - Skrivnostni nakup d.o.o. logo

Priznanje in broška se vroči zaposlenemu s strani vodstva ali vodje ali poslovodje s stiskom roke in čestitko, da je zaposleni prejel tovrstno priznanje.

Lahko objavite fotografijo zaposlenega v Internem glasilu ali intranetu in s tem dvigujete zavedanje pri zaposlenih, da odlične primere dobrih praks v vašem podjetju spodbujate ter da so zadovoljne stranke pomembne za podjetje.

Predlagamo, da zaposlenega spodbujate, da poleg svoje priponke z imenom / priimkom nosi tudi dobljeno broško, za katero verjamemo, da jo bo s ponosom in veseljem nosil, s tem pa se še bolj obvezal, da bo še naprej odlično opravljal svoje delo v odnosu do strank in izvajal profesionalni prodajni postopek.

Vas pa spodbujamo kot podjetje, da navedene zaposlene tudi z vaše strani simbolično ali finančno nagradite in s tem spodbudite še večjo motiviranost v odnosu do strank.

Vaš trud v tej smeri nagradimo tako, da vam kot podjetju izročimo »Priznanje za spodbujanje zaposlenih«.

Naziv in priznanje bo vašemu podjetju okrepilo ugled, saj vas bo tako vaša notranja kot zunanja javnost, ki vključuje zaposlene, stranke, partnerje, in medije, prepoznala kot prijaznega in družbeno odgovornega delodajalca.

Priznanje in zaščitni znak boste prejeli v obliki, da ju boste lahko uporabili tako na vaši spletni strani kot na drugih vaših materialih.

Za več informacij nas kontaktirajte na: info@skrivnostninakup.si